Offspring Xavi

2022

Zwanga van Aemburen NHSB

Zubede van Aemburen NHSB

Zahra van Aemburen NHSB

Zina van Aemburen NHSB

Zarina van Aemburen NHSB


2021

Obataiye Indigo Jewels & Gold NHSB

Obataiye Jade Jewels & Gold NHSB

Obataiye Burgundy Jewels & Gold NHSB

Obataiye Blush Jewels & Gold NHSB

Obataiye Onyx Jewels & Gold NHSB

Obataiye Pumpkin Jewels & Gold NHSB

Obataiye Skye Jewels & Gold NHSB

Obataiye Hunter Jewels & Gold NHSB

Obataiye Ivory Jewels & Gold NHSB


2021

Urafiki Baar Fazita

LOSH

 


2020

Yudumu van Aemburen

NHSB 3203703

Yahya van Aemburen

NHSB 3203701

Yasini van Aemburen

NHSB 3203702

Yeyide van Aemburen

NHSB 3203707

Yahom van Aemburen

NHSB 3203705

Ymna van Aemburen

NHSB 3203708

Yusuf van Aemburen NHSB 3203704

Ysi van Aemburen NHSB 3203706 


2019

Tsonga Noxx El-Faiyum

NHSB 3175637

Ika El-Faiyum

NHSB 3175644

Lingala El-Faiyum

NHSB 3175641

Shona El-Faiyum

NHSB 3175645

Kirundi El-Faiyum

NHSB 3175643

Igbo El-Faiyum

NHSB 3175640

Twi Tupac El-Faiyum

NHSB 3175639

Akan El-Faiyum

NHSB 3175638

Tigrinya El-Faiyum - NHSB 3175642


2019

Inkululeku Siyamthanda

LOSH 1298421

Inkululeku Stella

LOSH 1298425

Inkululeku Stanley

LOSH 1298422

Inkululeku Soraya

LOSH 1298428

 

Inkululeku Sookie

LOSH 1298424

Inkululeku Syrah

LOSH 1298426

Inkululeku Sanyu - LOSH 1298420

Inkululeku Shalom - LOSH 1298423

Inkululeku Siya Koloso - LOSH 1298427


2019

Inkululeku Sansa Mushana

LOSH 1289579

Inkululeku Shia Nova Mushana

LOSH 1289578

Inkululeku  Swenga Mushana

LOSH 1289580 

Inkululeku San Xavi Mushana

LOSH 1289577 


2019

Velositi van Aemburen 

NHSB 3149959

 Vizuri van Aemburen

NHSB 3149960


Vince Umbani  van Aemburen

NHSB 3149958

2018

Inkululeku Rhana

LOSH 1277113 

Inkululeku Rosie

LOSH 1277109

Inkululeku Royal Koda

LOSH 1277114

Inkululeku Rafiki

LOSH 1277112

Inkululeku Reyna

LOSH 1277107

Inkululeku Ramayana

LOSH 1277111

Inkululeku Rosel

LOSH 1277110

Inkululeku Riva

LOSH 1277106

Inkululeku Rex Dragana - LOSH 1277105

Inkululeku Rafiya - LOSH 127708