Offspring Xavi

2019

Tsonga Noxx El Faiyum - NHSB

Akan El Faiyum - NHSB

Twi Tupac El Faiyum - NHSB

Igbo El Faiyum - NHSB

Lingala El Faiyum - NHSB

Tigrinya El Faiyum - NHSB

Kirundi El Faiyum - NHSB

Ika El Faiyum - NHSB

Shona El Faiyum - NHSB


2019

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH

Inkululeku - LOSH


2019

Inkululeku San Xavi Mushana LOSH 1289577 

Inkululeku Sansa Mushana

LOSH 1289579

Inkululeku Shia Nova Mushana

LOSH 1289578

Inkululeku  Swenga Mushana

LOSH 1289580 


2019

Velositi van Aemburen 

NHSB 3149959

 Vizuri van Aemburen

NHSB 3149960


Vince Umbani  van Aemburen

NHSB 3149958

2018

Inkululeku Rex Dragana  LOSH 1277105

Inkululeku Rafiya  LOSH 127708

Inkululeku Rhana

LOSH 1277113 

Inkululeku Rosie

LOSH 1277109

Inkululeku Royal Koda

LOSH 1277114

Inkululeku Rafiki

LOSH 1277112

Inkululeku Reyna

LOSH 1277107

Inkululeku Ramayana

LOSH 1277111

Inkululeku Riva

LOSH 1277106

Inkululeku Rosel

LOSH 1277110