Litters Xavi

25/01/2022 - Van Aemburen - Z-litter

Total pups born : 5

Breeder : van Aemburen

Dame : Tabita van Aemburen (Japke)

Boys : 1

Girls : 4

 

Offspring

 

20/11/2021 - Obataiye Ridgebacks, Jewels and Gold litter

Total born pups : 9

Breeder : Obataiye Ridgebacks

Dame : Ridgevalley Ruby Fire On Ice

Boys : 6

Girls :  3

 

Offspring

28/08/2021 - Fazita Rhodesian Ridgeback

Total born pups : 1

Breeder : Fazita Rhodesian Ridgeback

Dame : Nasilele El-Faiyum

Boys : 1

Girls :  0

 

 Offspring

 

09/08/2020 - Van Aemburen - Y-litter

Total pups born : 8

Breeder : van Aemburen

Dame : Tabita van Aemburen (Japke)

Boys : 5

Girls :  3

 

Offspring

 

12/10/2019 - El Faiyum - African Languages nest

Total pups born : 9

Breeder : El Faiyum

Bitch : Karani Tamba El-Faiyum

Boys : 4

Girls : 5

 

Offspring:

 

01/10/2019- Inkululeku S-litter 

Total pups born : 9

Breeder : Inkululeku

Dame : Inkululeku Nyanissa

Boys : 4

Girls : 5

 

Offspring

 

29/04/2019 - Inkululeku  S-litter

Total pups born : 4

Breeder : Inkululeku

Dame: Inkululeku Madhuri

Boys : 2

Girls : 2 

 

Offspring

 

22/02/2019 - Van Aemburen - V-litter

Total pups born : 3

Breeder : van Aemburen

Dame : Tabita van Aemburen (Japke)

Boys : 1

Girls : 2

 

Offspring

 

29/08/2018 - Inkululeku R-litter 

Total pups born : 10

Breeder : Inkululeku

Dame : Inkululeku Nyanissa

Boys : 1

Girls : 9

 

Offspring